Regulile de funcţionare a conturilor

Regula de funcţionare a conturilor de activ

Conturile de activ încep să funcţioneze prin a se debita şi se debitează cu sumele reprezentând existenţele iniţiale de
active precum şi cu cele reprezentând creşterile de active generate de operaţiunile economice respectiv se
creditează cu sumele reprezentând descreşterile de active generate de operaţiunile economice. Soldul conturilor de
activ poate fi numai debitor şi reflectă existenţele de active la un moment dat.

Conturile de cheltuieli funcţionează (ca principiu) după regula conturilor de activ. Astfel:
În cursul lunii calendaristice conturile de cheltuieli se debitează cu sumele reprezentând creşterile de cheltuieli
generate de operaţiunile economice şi se creditează cu sumele reprezentând eventualele descreşteri de cheltuieli din
luna respectivă. Soldul contului reflectă mărimea cheltuielilor existente la un moment dat.
La sfârşitul lunii soldul curent al conturilor de cheltuieli este încorporat în rezultatul exerciţiului – întotdeauna prin
creditarea conturilor de cheltuieli cu suma corespunzătoare – şi datorită acestui fapt conturile de cheltuieli nu
prezintă solduri finale (şi implicit nici solduri iniţiale).

Regula de funcţionare a conturilor de pasiv

Conturile de pasiv încep să funcţioneze prin a se credita şi se creditează cu sumele reprezentând existenţele iniţiale
de pasive precum şi cu cele reprezentând creşterile de pasive generate de operaţiunile economice respectiv se
debitează cu sumele reprezentând descreşterile de pasive generate de operaţiunile economice. Soldul conturilor de
pasiv poate fi numai creditor şi reflectă existenţele de pasive la un moment dat.

Conturile de venituri funcţionează (ca principiu) după regula conturilor de pasiv. Astfel:
În cursul lunii calendaristice conturile de venituri se creditează cu sumele reprezentând creşterile de venituri
generate de operaţiunile economice şi se debitează cu sumele reprezentând eventualele descreşteri de venituri din
luna respectivă. Soldul contului reflectă mărimea veniturilor existente la un moment dat.
La sfârşitul lunii soldul curent al conturilor de venituri este încorporat în rezultatul exerciţiului – întotdeauna prin
debitarea conturilor de venituri cu suma corespunzătoare – şi datorită acestui fapt conturile de venituri nu prezintă
solduri finale (şi implicit nici solduri iniţiale).